วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 เป็นกฎหมายเพิ่มเติม ว่าด้วยการควบคุมอาคาร เช่นระยะร่น ระยะและความสูงอาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารทุกชนิดเป็นต้น ฯลฯ และกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้