วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

ดูทำเลอย่างไรในการเลือกซื้อบ้าน

06 มี.ค. 2022
222
ดูทำเลอย่างไรในการเลือกซื้อบ้าน

ทำเลกับการเลือกที่พักอาศัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการเลือกซื้อบ้านสักหลังที่เราต้องพักอาศัยกันไปอีกนาน ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อคุณควรพิจารณาในเรื่องของทำเลดังนี้
1. ควรเป็นทำเลที่เดินทางสะดวก มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านในกรณีที่คุณไม่มีรถยนต์ส่วนตัว และถ้าคุณมีทุนทรัพย์มากพอก็ควรเลือกทำเลที่อยู่ในย่านชุมชน เพราะนอกจากจะเดินทางสะดวกแล้วยังหาซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายกันอีกด้วย

2. ควรเป็นแหล่งพักอาศัย เพราะจะมีบรรยากาศรวมไปถึงอากาศเหมาะสำหรับการพักอาศัยกันจริงๆ ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเราไปปลูกหรือไปซื้อบ้านในย่านที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมรับรองได้เลยว่าเราอาจจะมีโอกาสสัมผัสกับควันพิษจากโรงงานกันได้ง่ายๆ หรืออยู่ในย่านออฟฟิศสำนักงานก็อาจจะมีเสียงรบกวนจากรถยนต์ที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเพื่อติดต่องาน เป็นต้น

3. พิจารณาถึงอนาคต เพราะทำเลบางทีอาจจะยังไม่เจริญมากนัก แต่เราสามารถพิจารณาและดูในอนาคตว่าน่าจะมีความเจริญเข้ามา ก็สามารถเลือกซื้อบ้านในทำเลนั้นได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีทุนทรัพย์น้อยเพราะทำเลแบบนี้จะมีราคาถูกกว่าทำเลที่เจริญหรือมีผู้พักอาศัยเป็นจำนวนมาก สำหรับวิธีการพิจารณาก็ให้ดูโครงการต่างๆ ที่จะเข้าในในบริเวณนั้น เช่น โครงการรถไฟฟ้า หรือการปลูกสร้างห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และสถานที่ราชการ เป็นต้น

ทำเลต่างๆ ดังที่แนะนำมานี้ จะเป็นทำเลที่เหมาะสำหรับการเลือกซื้อบ้าน และยังจัดได้ว่าเป็นทำเลที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับการพักอาศัยสำหรับคุณและคนในครอบครัว