วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

บริการงานทดสอบเสาเข็ม Seismic Sonic Logging Dynamic Load Static Load

13 มี.ค. 2022
720

บริษัท บริการงานทดสอบเสาเข็ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ด้วยความซื่อตรง มุ่งมั่นและตั้งใจในการบริการ
เราให้บริการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มและความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ด้วยวิธีการ Seismic Test, Dynamic Load Test, Static Load Test, และ Sonic Logging Test ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับท่าน แจ้งข้อมูลเสาเข็ม เข้าทดสอบ รับรายงาน ในราคาเป็นกันเอง

ค่าบริการทดสอบเสาเข็ม :
Seismic Test : 10 ต้นแรกเหมาจ่าย 3,000 บาท ต้นต่อๆ ไปต้นละ 250 บาท
Sonic Logging Test :  3 profile ต้นละ 3,500 บาท มากกว่า 3 profile พิจารณาตามจำนวน profile
   (ราคาไม่ขึ้นกับขนาดเสาเข็ม)
Dynamic Load Test : ไม่เกิน 200 ตันค่าทดสอบต้นละ 25,000 บาท เกินกว่า 200 ตันพิจารณาตามน้ำหนักทดสอบ
Static Load Test : ไม่เกิน 150 ตันค่าทดสอบต้นละ 95,000 บาท เกินกว่า 150 ตันพิจารณาตามน้ำหนักทดสอบ

หมายเหตุ: ค่าทดสอบนี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าขนส่ง ค่ารายงานและภาษีมูลค่าเพิ่ม