วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

วิธีการดูแลอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

16 มี.ค. 2022
424

               การดูแลบ้านเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะบ้านเป็นที่ที่เราต้องอยู่อาศัยไปอีกนานหรือในบางคนอาจอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าหรือตายจากบ้านหลังนี้ไป

          อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องให้ความสนใจและใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ภายในบ้านเพียงประเภทเดียวที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกับอุปกรณ์ภายในบ้านประเภทอื่น ๆ หรือเมื่อเกิดปัญหาแล้ว อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า สามารถสร้างความเสียหายและอันตรายให้กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านและตัวบ้านได้มากที่สุด

วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าภายในบ้านด้วยตนเอง

         อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า เมื่อใช้ไปนาน ๆ อาจเกิดการชำรุด เก่าหรือเสื่อมสภาพได้ง่ายและไว รวมทั้งอาจเกิดอันตรายได้ง่ายกว่าอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในบ้าน เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ ดังนั้นการหมั่นตรวจเช็คจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านควรทำเป็นประจำและสม่ำเสมอ

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญและควรหมั่นตรวจสอบเป็นประจำ ได้แก่

1. สายไฟ

ตรวจสอบสายไฟฟ้าทุกจุดภายในบ้านว่ามีรอยขาดหรือชำรุดตรงไหนหรือไม่ หากพบให้ทำการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนสายไฟใหม่หรือซ่อมแซมใหม่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีดังเดิม

2. แผงไฟ

ตรวจสอบว่าไม่มีรอยแตกของอุปกรณ์ เบรกเเกอร์และคัตเอาท์ยังทำงานเป็นปกติหรือไม่ ทำความสะอาดภายในแผงไฟ ไม่ให้มีแมลงเข้าไปทำรังหรือเกิดความชื่นภายในแผงไฟ

3. มิเตอร์ไฟฟ้า

ตรวจสอบโดยการปิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมด หากออกไปตรวจสอบที่มิเตอร์ไฟฟ้าแล้วพบว่ามิเตอร์ยังหมุนอยู่แสดงว่าภายในบ้านมีไฟฟ้ารั่วไหล ให้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดและทำการซ่อมแซมแก้ไข

4. เต้ารับไฟฟ้า

ควรตรวจสอบว่าเต้ารับไม่อยู่ในบริเวณที่มีน้ำรั่วไหลหรืออยู่ใกล้มือเด็ก และไม่แตกร้าว หากแตกร้าวให้ทำการเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน

5. อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน

ควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้า พัดลม กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว ฯลฯ หากพบว่าชำรุดให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้หากเกิดความชำรุด อาจทำให้เกิดไฟรั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ได้           อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้อาศัยในบ้านควรมีความรู้และหมั่นตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคน