วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

แจกฟรีแบบบ้าน คสล.2 ชั้น A3 PDF

แบบบ้านฟรีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สูง 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย : 125.90 ตร.ม. ดาวน์โหลดฟรี แบบ A3 PDF และ BOQ ปริมาณงานฟรี พิมพ์แบบ A3 แล้วนำไปยื่น อบต.เทศบาล กทม.หน่วยงานรัฐได้เลยดาวน์โหลดฟรี