วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

แจกฟรีแบบอาคารพาณิชย์ คสล.4 ชั้น A3 PDF

แบบบ้านฟรีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย:1015.20 ตร.ม. ดาวน์โหลดฟรี แบบ A3 PDF และ BOQ ปริมาณงานฟรี พิมพ์แบบ A3 แล้วนำไปยื่น อบต.เทศบาล กทม.หน่วยงานรัฐได้เลยดาวน์โหลดฟรี