วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

แจกแบบบ้านฟรี คสล.2 ชั้น A3 PDF

แบบบ้านฟรีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย บ้าน คสล.สูง 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย : 77.00 ตร.ม. ดาวน์โหลดฟรี แบบ A3 PDF และ BOQ ปริมาณงานฟรี พิมพ์แบบ A3 แล้วนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทาง อบต.เทศบาล กทม.หน่วยงานรัฐ ได้เลย ดาวน์โหลดฟรี