วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

แบบตึกแถวพาณิชย์ฟรี คสล.3 ชั้น A3 PDF

แบบบ้านฟรีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แบบตึกแถวพาณิชย์ สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย : 810.40 ตร.ม. ดาวน์โหลดฟรี แบบ A3 PDF และ BOQ ปริมาณงานฟรี พิมพ์แบบ A3 แล้วนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทาง อบต.เทศบาล กทม.หน่วยงานรัฐได้เลยดาวน์โหลดฟรี