วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

แบบหอพักเรือนแถว 10 ห้อง ชั้นเดียว ฟรี A3 PDF

แบบบ้านฟรีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แบบหอพักเรือนแถว 10 ห้อง พื้นที่ใช้สอย : 322.00 ตร.ม. ดาวน์โหลดฟรี แบบ A3 PDF และ BOQ ปริมาณงานฟรี พิมพ์แบบ A3 แล้วนำไปยื่น อบต.เทศบาล กทม.หน่วยงานรัฐได้เลยดาวน์โหลดฟรี